r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Dla mieszkańców

XVII Kongres Gmin Wiejskich, 19-20 października 2017 r. - projekty stanowisk, transmisja online
18-10-2017

XVII Kongres Gmin Wiejskich, 19-20 października 2017 r. - projekty stanowisk, transmisja online

W dniach 19 - 20 października 2017 roku odbędzie się XVII Kongres Gmin Wiejskich. W obecności przedstawicieli rządu i parlamentu poruszane będą zagadnienia ustrojowe związane ze strategią rozwoju obszarów wiejskich, realizacją zadań oświatowych, integralnością terytorialną gmin, przyjętymi i planowanymi istotnymi dla samorządu rozwiązaniami prawnymi (m.in. „Prawo wodne”, „Kodeks urbanistyczno-budowlany”), jak i problemy z ograniczonymi możliwościami finansowania zadań gminnych czy bieżącymi problemami z obszaru zarządzania kryzysowego.
Zapraszamy do współuczestniczenia każdego zainteresowanego poprzez transmisję on-line

Transmisja z pierwszego dnia, z panelu Forum Wójtów i Burmistrzów: https://youtu.be/GKmB45exkq0
Transmisja z drugiego dnia, z obrad plenarnych https://youtu.be/es40d9l5NLE
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

Galeria ogólna