r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Dla mieszkańców

 Nabór do projektu "Aktywni i zatrudnieni - młodzi na rynku pracy"
20-06-2017

Nabór do projektu "Aktywni i zatrudnieni - młodzi na rynku pracy"

Nasze działania w ramach  projektu kierujemy do tzw. młodzieży NEET z województwa lubelskiego, czyli:
  • osób w wieku 18-29 lat
  • bez pracy
  • osób, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
  • osób, które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy

 

Dzięki uczestnictwu w tym projekcie uczestnicy otrzymają:

  • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania wejścia na rynek pracy
  • Wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy
  • Udział w szkoleniu zawodowym: spawacz, opiekun osoby starszej, przedstawiciel handlowy, kucharz – wszystkie zakończone egzaminem i certyfikatem
  • 3-miesięczny staż w powyższych zawodach lub innych, deficytowych dla woj. lubelskiego (+stypendium stażowe)
  • Wsparcie pośrednika pracy po zakończeniu stażu

 

Wsparcie finansowe m.in. stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdu, opłacenie badań lekarskich, ubezpieczenie na czas stażu

Projekt pt.:„Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy” jest realizowany w partnerstwie Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik-Adamska (Partner wiodący) z IT Config Sp. z o.o. (Partner projektu) na terenie województwa lubelskiego od 01.03.2017r. do 28.02.2018r.

 

Więcej informacji o projekcie uzyskają Państwo na stronie internetowej: http://aktywnizatrudnieni.projektyefs.pl/

 

 

Nabór do projektu
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

Galeria ogólna