r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Dla mieszkańców

baner z napisami Od nasionka do roślinki
27-02-2023

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE EKOLOGICZNYM " OD NASIONKA DO ROŚLINKI"

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kraśniku zaprasza dzieci i młodzież z powiatu kraśnickiego do udziału w konkursie ekologicznych „Od nasionka do roślinki".

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół z terenu powiatu kraśnickiego w trzech kategoriach wiekowych:

  • szkoły podstawowe klasy I-IV
  • szkoły podstawowe klasy V-VIII
  • szkoły ponadpodstawowe

Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielna uprawa 3 różnych gatunków roślin: rozpoczynająca się od zasiania nasion, poprzez pielęgnację do wyhodowania rośliny, a także fotografowanie i opisywanie poszczególnych etapów uprawy w formie kroniki (do 8 zdjęć jednej roślinki).

Swój udział w konkursie należy zgłosić do 3 marca br. na adres e-mail: srodowisko@powiatkrasnicki.pl. podając imię i nazwisko uczestnika oraz kategorię wiekową.

Termin złożenia lub przysyłania kronik na adres: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Al. Niepodległości 20, 23 204 Kraśnik, pokój 211 ) wraz z oryginałem formularza zgłoszeniowego upływa 12 czerwca br.

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu: (81) 826 17 83 lub (81) 826 17 81. Regulamin, karta zgłoszenia i załączniki dostępne są pod artykułem oraz w załączeniu, link: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-krasnicki/konkurs-ekologiczny-od-nasionka-do-roslinki

 

Ikona pdfRegulamin konkursu Od nasionka do roślinki, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [86.73 KB]

Ikona docxZałącznik nr 1 - Metryczka, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.76 KB]

Ikona docxZałącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.21 KB]

Ikona docxZałącznik nr 2a - Oświadczenie uczestnika niepełnoletniego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.38 KB]

Ikona docxZałącznik nr 2b - Oświadczenie użytkownika pełnoletniego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.34 KB]

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

Galeria ogólna