r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Dla mieszkańców

     Informacja
03-11-2022

Informacja

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje, że Gmina Trzydnik Duży przystępuje do zakupu węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać od dnia 03.11.2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym.

Jednocześnie informuję, że według założeń projektu wyżej wymienionej ustawy:

  • Maksymalna cena węgla może wynosić 2 000 zł./ za 1 tonę
  • Łączny limit zakupu węgla będzie wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo domowe;

w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie: 1,5 tony w okresie do 31.12.2022 r. oraz kolejne 1,5 tony w okresie od 01.01.2023 do 30.04.2023 r.

Uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które:

  • otrzymały dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego;
  • nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a dokonały zgłoszenia lub wpisania węgla jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

O kolejnych etapach postępowania związanych z zakupem węgla będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Ikona docxWzór wniosku na zakup węgla, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.07 KB]

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

Galeria ogólna