r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Dla mieszkańców

logo ministerstwa klimatu  i napis dodatek węglowy
18-08-2022

Przyjmowanie wniosków na dodatek węglowy

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym od dnia 18.08.2022 r. do 30 listopada 2022 r. są przyjmowane wnioski na dodatek węglowy.

Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy ośrodka tj.: od 7:30 do 15:30

 

Jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego?

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można złożyć:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej - platforma ePUAP;

  • osobiście (papierowo) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym,

  • za pośrednictwem operatora pocztowego,

 

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15/873 18 75

Jednocześnie informujemy, że Wójt przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, jednostka OPS odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

(https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy)

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

grafika
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

Galeria ogólna