r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Akademia Wiedzy Praktycznej

Zapytanie ofertowe - Asystent/ka Koordynatora projektu
11-07-2017

Zapytanie ofertowe - Asystent/ka Koordynatora projektu

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/EFS Oferta na zatrudnienie na stanowisku Asystent/ka Koordynatora projektu

Przedmiotem oferty jest zatrudnienie na  stanowisku Asystenta/tki  Koordynatora projektu    pn.: Akademia wiedzy praktycznej, na podstawie umowy zlecenia w okresie od dnia podpisania umowy do 31.07.2018r. Wymiar czasu pracy – 40 godzin miesięcznie.

Wymagane doświadczenie:

-udokumentowane minimum 6 miesięczne doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej,

-umiejętności organizacyjne,

-komunikatywność,

-wykształcenie minimum średnie.

Do zadań Asystenta/tki koordynatora należy:

-współpraca z Koordynatorem projektu

-sporządzenie harmonogramów zajęć w podległych szkołach,

-rekrutacja i promocja projektu,

-sporządzenie dzienników zajęć i nadzór nad bieżącym ich uzupełnianiem,

-bezpośredni nadzór nad realizacją zajęć w podległych szkołach,

-nadzór nad prawidłowym oznakowaniem sal dydaktycznych i pomocy dydaktycznych  logotypami projektu.

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/EFS Oferta na zatrudnienie na stanowisku Asystent/ka Koordynatora projektu, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [794.88 KB]

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna