r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Osoby uprawnione

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA NIEDPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 

Osoby uprawnione

 

 

Sposób wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

młodzież do 26. roku życia

NALEŻY OKAZAĆ SIĘ DOKUMENTEM STWIERDZAJĄCYM TOŻSAMOŚĆ

osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie NPP zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ORYGINAŁ LUB ODPIS DECYZJI O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ LUB ZAŚWIADCZENIA O UDZIELENIU ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

osoby, które ukończyły 65 lat

NALEŻY OKAZAĆ DOKUMENT STWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ

osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny

NALEŻY OKAZAĆ WAŻNĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

kombatanci

NALEŻY OKAZAĆ ZAŚWIADCZENIE
(o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego)

weterani

NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ WAŻNĄ LEGITYMACJĘ WETERANA ALBO LEGITYMACJĘ WETERANA POSZKODOWANEGO

osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA,
ŻE ZACHODZI JEDNA Z TYCH OKOLICZNOŚCI

ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

Mobilna aplikacja Gminy My Local News
Mobilna aplikacja Gminy Trzydnik Duży My Local News
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: