r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

23-03-2020

Przetarg na rozbudowę ośrodka kultury

Gmina Trzydnik Duży ogłosiła przetarg na rozbudowę miejscowego ośrodka kultury. To pierwsze zadanie zapisane w programie rewitalizacji, które samorząd sfinansuje głównie z pieniędzy zewnętrznych.
Do istniejącej siedziby GOK w Trzydniku Dużym zostanie dobudowana część, w której będzie ponad 270 metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni użytkowej. Przetarg dotyczy również m.in. wykonania lub wymiany centralnego ogrzewania, sieci wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz montażu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Firmy, które chcą zrealizować tę inwestycję, mogą składać oferty do końca marca, a wszystkie prace mają być wykonane do 18 grudnia tego roku.
 
Gmina Trzydnik Duży pokryje tylko niewielką część kosztów, ponieważ na resztę pozyskała dotacje z funduszy unijnych i krajowych. Do 85 procent kosztów netto samorząd otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, a kolejne 10 procent z funduszy krajowych.

W planie rewitalizacji gminy są jeszcze m.in. budowa siłowni zewnętrznej przy trzydnickim stadionie, a także budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw oraz montaż oświetlenia i remont ogrodzenia placu w centrum Olbięcina. Te prace są planowane przyszły rok.
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: