r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Wnioski usuwanie azbestu
06-11-2012

Wnioski usuwanie azbestu

Wnioski mogą składać osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do budynku, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub tytuł prawny do nieruchomości, na której są zgromadzone na pryzmie a zdemontowane przed 2004 r.
We wniosku należy podać ilość w metrach kwadratowych wyrobów zawierających azbest i planowany termin w przypadku usuwania wyrobów azbestowych z dachu budynku.
Do wniosku o dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych:
1/ z dachów budynków należy dołączyć: 
a/ wypis z rejestru gruntów a w przypadku współwłasności, zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania,
b/ zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Kraśniku ,pozwolenie na rozbiórkę budynku lub pozwolenie na przebudowę dachu wraz z mapą ewidencyjną działki z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku,
c/ informację o wyrobach zawierających azbest ,
d/ ocenę stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
2/ z pryzm zgromadzonych na nieruchomości należy dołączyć załączniki zawarte w punkcie I podpunkt a, c , d.

Druki wniosków, załączniki oraz regulamin dofinansowania są dostępne na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl oraz w Urzędzie pokój nr 11.
Bliższe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu /15/ 8731879 w. 325.
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: