r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Nabór kandydatów na ławników sądowych
14-06-2011

Nabór kandydatów na ławników sądowych

Do 30 czerwca 2011 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie Rada Gminy Trzydnik Dużym dokona wyboru 1 ławnika na kadencję 2012-2015 dla Sądu Rejonowego w Kraśniku.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru;
w terminie do 30 czerwca 2011 r.

   Więcej informacji

   Wzór karty zgłoszenia

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: