r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Aktualizacja wpisów do Ewidencji Działalności Gospodarczej
26-05-2011

Aktualizacja wpisów do Ewidencji Działalności Gospodarczej

Przedsiębiorcy zarejestrowani w Ewidencji Działalności Gospodarczej w Gminie Trzydnik Duży mają obowiązek dokonać aktualizacji wpisów do ewidencji.
Informujemy, że wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej powinien zawierać następujące informacje: 
– oznaczenie przedsiębiorcy, numer ewidencyjny PESEL, o ile posiada,
– nr NIP przedsiębiorcy,
– oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca, 
– określenie przedmiotu wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007), 
– wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej
– numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada.

Podmiot, który nie dokonał zmian w w/w zakresie, posiada nieaktualny wpis.

1 lipca 2011 r. stworzona zostanie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki. Brak aktualnych danych uniemożliwi przekazanie informacji o podmiocie do CEIDG.
W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualnego wpisu. 

Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawieszenie lub wykreślenie wykonywania działalności przed 20 września 2008 r. w Urzędzie Skarbowym lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a nie wykreślili wpisu z ewidencji działalności zostaną przekazani do CEIDG, jako osoby prowadzące działalność. 

Ponadto w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Trzydnik Duży figurują wpisy przedsiębiorców, którzy nie prowadzą już działalności gospodarczej i nie dokonali formalności związanych z wykreśleniem wpisu.

Wobec tego przedsiębiorcy powinni sprawdzić, czy nadal figurują w bazie bieżącej ewidencji działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży pok. Nr 8 tel. 15/8731879, 15/8731891.
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: