r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Odpady komunalne

06-07-2017

Zbiórka odpadów Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

18.07.2017r. od godz. 8:00 do 15:00 CZYTAJ WIĘCEJ...
09-06-2017

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 20.06.2017 r. od godz. 8:00 do 15:00

Odpady należy gromadzić w 5 wyznaczonych punktach. CZYTAJ WIĘCEJ...
10-05-2017

Zbiórka odpadów budowlano-remontowych

16.05.2017r. od godz. 8:00 do 15:00 CZYTAJ WIĘCEJ...
09-01-2017

UCHWAŁA NR XVIII/120/2016 RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi CZYTAJ WIĘCEJ...
23-09-2016

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

28.09.2016r. od godz. 7:00 do 17:00 CZYTAJ WIĘCEJ...
14-09-2016

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Trzydnik Duż

CZYTAJ WIĘCEJ...
14-09-2016

Miejsce zagospodarowania odpadów

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o utrzymaniu czystości przekazujemy informację o miejscach zagospodarowania w 2015 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy... CZYTAJ WIĘCEJ...
14-09-2016

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Odpady są odbierane sukcesywnie z miejsc wyznaczonych przez urząd gminy. Gmina Trzydnik Duży nie posiada punktu PSZOK. Odpady takie jak: CZYTAJ WIĘCEJ...
14-09-2016

Poziom odzysku 2015

Informacja o osiągniętych w roku 2015 przez Gminę Trzydnik Duży oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Gminą umowy, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do... CZYTAJ WIĘCEJ...
14-09-2016

Poziom odzysku 2014

Informacja o osiągniętych w roku 2014 przez Gminę Trzydnik Duży oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Miastem umowy, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do... CZYTAJ WIĘCEJ...
14-09-2016

Poziom odzysku 2013

Informacja o osiągniętych w roku 2013 przez Gminę Trzydnik Duży oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Miastem umowy, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do... CZYTAJ WIĘCEJ...
07-09-2016

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2016

GMINA TRZYDNIK DUŻY CZYTAJ WIĘCEJ...
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna